неделя , 2 октомври , 2022

Асоциацията за университетски спорт “ Академик “ осъществява дейност в обществена полза, изразяваща се в популяризиране, развитие и утвърждаване на физическата култура в областта на българския спорт, в частност студенти. Нейната цел е :
1. Да развива спорта сред студентите във висшите училища и колежите.
2. Да утвърждава българския студентски спорт пред международните организации в тази област.
3. Да осигурява условия за активни спортни занимания на студентите.
4. Да оказва съдействие за подобряване на системата за обучение по физическо възпитание и спорт във висшите училища и колежите.
5. Да се противопоставя на употребата на забранени стимулиращи средства или други начини при подготовка и/или участие в състезания, които увреждат здравето на студентите.
МЕЖДУНАРОДНИ УЧАСТИЯ

 

Уважаеми студенти,

Уважаема академична спортна общност,
Университетската спортна федерация АУС „Академик“ изпълнява заложената спортно-състезателна програма от календарната 2022 година.

 

Спортният календар включва националните прояви и международните спортни събития от световния студентски спорт под егидата на ФИСУ и европейските университетски игри, ръководени от ЕУСА.
Прочени още

ПРЕДСТОЯЩИ ШАМПИОНАТИ ОРГАНИЗИРАНИ ОТ АУС

ЛУСИКРАНЕВО2 - 7 СЕПТЕМВРИ, 2022