Асоциация за университетски спорт "Академик"

Летни Университетски Спортни Игри - Камчия