неделя , 14 април , 2024

ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
при АУС „Академик“
мандат 2024 – 2028 г.
1. Петър Зографов – председател
2. Албена Иванова – член
3. Александър Александров – член
4. Димо Гиргинов – член
5. Желязко Георгиев – член
6. Иван Стоилов – член
7. Николай Стайков – член
8. Рашо Макавеев– член
9. Стоян Денев – член