събота , 1 април , 2023

30 ГОДИНИ АУС “АКАДЕМИК”

Уважаема академична спортна общност,

Университетският спорт се развива, независимо от сложното обстановка, следствие политически маневри, напрежение в образователната система, неглижиране на спорта и всички онези събития с негативна стойност към спорта.

Националната многоспортова университетска федерация АУС “Академик” е лицензирана от ММС и международните федерации EUSA и FISU.

Организирането на университетския спорт в Държавен спортен календар и Международен спортен календар е основната дейност и приоритет на Федерацията.

Учредяването на АУС „Академик“ през 1993 година по предложение на професор Кабуров … Прочети още

Асоциацията за университетски спорт “ Академик “ осъществява дейност в обществена полза, изразяваща се в популяризиране, развитие и утвърждаване на физическата култура в областта на българския спорт, в частност студенти. Нейната цел е :
1. Да развива спорта сред студентите във висшите училища и колежите.
2. Да утвърждава българския студентски спорт пред международните организации в тази област.
3. Да осигурява условия за активни спортни занимания на студентите.
4. Да оказва съдействие за подобряване на системата за обучение по физическо възпитание и спорт във висшите училища и колежите.
5. Да се противопоставя на употребата на забранени стимулиращи средства или други начини при подготовка и/или участие в състезания, които увреждат здравето на студентите.