понеделник , 18 октомври , 2021

Асоциацията за университетски спорт “ Академик “ осъществява дейност в обществена полза, изразяваща се в популяризиране, развитие и утвърждаване на физическата култура в областта на българския спорт, в частност студенти. Нейната цел е :
1. Да развива спорта сред студентите във висшите училища и колежите.
2. Да утвърждава българския студентски спорт пред международните организации в тази област.
3. Да осигурява условия за активни спортни занимания на студентите.
4. Да оказва съдействие за подобряване на системата за обучение по физическо възпитание и спорт във висшите училища и колежите.
5. Да се противопоставя на употребата на забранени стимулиращи средства или други начини при подготовка и/или участие в състезания, които увреждат здравето на студентите.

ПРЕДСТОЯЩИ ШАМПИОНАТИ ОРГАНИЗИРАНИ ОТ АУС

НУШ Tенис на маса - отборногр. Полски Тръмбеш15-17.10.21 г.
НУШ Спортно ориентиранегр. София27-28.10.2021 г.
НУШ Плажен тенисгр. София, пясъчни кортове на МГУ30-31.10.21 г.
https://aus.bg/nush-2021/
НУШ Шахматгр. София, преподавателски стол при НСА "Васил Левски"6-7.11.2021 г.