петък , 12 юли , 2024

ЦЕЛИ НА АУС

ЦЕЛИ НА АСОЦИАЦИЯТА ЗА УНИВЕРСИТЕТСКИ СПОРТ  „АКАДЕМИК“

Асоциацията за университетски спорт“ Академик “  е лицензирана многоспортова университетска федерация с лиценз №74/04.03.2020г., издаден от ММС, и осъществява дейност в обществена полза, изразяваща се в популяризиране на българския университетски спорт на национални и международни форуми.

Основни приоритети на АУС Академик :

 • Да организира спортни национални университетски състезания.
 • Да организира състезания за студенти в неравностойно положение.
 • Да организира международни състезания от календара на ФИСУ и ЕУСА.
 • Да организира участието на висшите училища и българските студенти в европейски и световни студентски форуми на ФИСУ и ЕУСА.
 • Да оказва съдействие за подобряване на системата за обучение по физическо възпитание и спорт във висшите училища и колежите.
 • Да разработва стратегия за развитието и просперитета на университетския спорт.
 • Да съдейства на спортните структури във висшите училища за провеждане на учебно тренировъчен процес на високо ниво.
 • Да съдейства за повишаване квалификацията на преподавателите по спорт и треньорите във висшите училища.
 • Да се противопоставя на употребата на забранени субстанции и методи при подготовка и/илиучастие в състезания, които увреждат здравето на студентите.
 • Да се разкрият възможностите за доброволчеството в системата на университетския спорт.
 • Да работи усилено за трансформиране на агресията сред студентите чрез феномена спорт.